Αρχείο μηνός Οκτώβριος 2020

Συμμετοχή στα Bootcamp Trainings Greentech Challenge by ESU NTUA 2020, προθεσμία δήλωσης συμμετοχής μέχρι 28/10

Το GreenTech Challenge | by ESU NTUA είναι ένας Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών στους τομείς: Ενέργεια & Περιβάλλον, Έξυπνες Πόλεις, Πράσινα, Καινοτόμα & Προηγμένα Υλικά. Απευθύνεται σε φοιτητές, απόφοιτους και ερευνητές που θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμο ιδέα στους παραπάνω τομείς και στοχεύει να φέρει στο επίκεντρο της καινοτομίας το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προβάλλοντας τις πράσινες τεχνολογίες.
Μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών Trainings εξασφαλίζει καθοδήγηση και συμβουλευτική τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού των καινοτόμων ιδεών όσο και κατά την παρουσίασή τους.
Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είναι μέχρι τις 28/10.
https://greentechchallenge.gr