Αρχείο συντάκτη ΕΚΣΔ

Συμμετοχή στα Bootcamp Trainings Greentech Challenge by ESU NTUA 2020, προθεσμία δήλωσης συμμετοχής μέχρι 28/10

Το GreenTech Challenge | by ESU NTUA είναι ένας Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών στους τομείς: Ενέργεια & Περιβάλλον, Έξυπνες Πόλεις, Πράσινα, Καινοτόμα & Προηγμένα Υλικά. Απευθύνεται σε φοιτητές, απόφοιτους και ερευνητές που θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμο ιδέα στους παραπάνω τομείς και στοχεύει να φέρει στο επίκεντρο της καινοτομίας το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προβάλλοντας τις πράσινες τεχνολογίες.
Μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών Trainings εξασφαλίζει καθοδήγηση και συμβουλευτική τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού των καινοτόμων ιδεών όσο και κατά την παρουσίασή τους.
Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είναι μέχρι τις 28/10.
https://greentechchallenge.gr

6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency 1-2 November 2018 Nicosia – Cyprus

6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency 1-2 November 2018 Nicosia - Cyprus

The 6th International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency (RESEE2018) follows the five successful editions held in Nicosia (2007, 2009, 2011, 2013, and 2016). The aim of the conference is to bring together all the key stakeholders interested in renewable energy sources and energy efficiency to share and discuss advances and developments in this field. It is therefore aimed at assisting researchers, scientists, manufacturers, companies, communities and agencies to keep abreast on new developments in their specialist fields and to join forces in finding alternative energy solutions to current issues. The thematic areas of the conference cover all topics of renewable energy as well as energy efficiency in all sectors
Διαβάστε περισσότερα