ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (ΕΚΣΔ) ιδρύθηκε το 1976 και ξεκίνησε την λειτουργία του το 1978 υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή Βλάσση Σωτηρόπουλου μέχρι το 2002. Στην συνέχεια, ο Καθηγητής Νίκος Κυριάκης ανέλαβε την διεύθυνση του εργαστηριού μέχρι τον πρόωρο θάνατο του το 2013. Από τον Ιούλιο του 2013, διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Αγις Μ Παπαδόπουλος.

Το μόνιμο προσωπικό του ΕΚΣΔ αποτελείται από έναν Καθηγητή, έναν Αναπληρωτή Καθηγητή, έναν Επίκουρο Καθηγητή, τρεις επιστημονικούς συνεργάτες, έναν διοικητικό και έναν τεχνίτη. Εξι υποψήφιοι διδάκτορες και δύο ερευνητικοί συνεργάτες συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚΣΔ.

Επιπλέον, περίπου δεκαπέντε φοιτητές εκπονούν κάθε χρόνο τη διπλωματική τους εργασία σε ερευνητικούς τομείς που καλύπτονται από το ΕΚΣΔ και υποστηρίζονται από το προσωπικό του εργαστηρίου.

Οι εγκαταστάσεις του ΕΚΣΔ σήμερα αποτελούνται από 140m2 γραφείων και 100m2 χώρων για εργαστηριακές δοκιμές. Ωστόσο, μια καινούρια εργαστηριακή μονάδα 415m2 βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο προσεχές μέλλον. Με αυτήν την επέκταση, αναμένεται η υφιστάμενη διάταξη δοκιμής λέβητα ζεστού νερού να επεκταθεί και να πιστοποιηθεί, καλύπτοντας έτσι λέβητες νερού και ατμού μέχρι και 400kW. Παράλληλα, είναι υπό ανάπτυξη η έρευνα σε τομείς των θερμικών και φυσικών διεργασιών όπως η μελέτη και αξιολόγηση εναλλακτών θερμότητας η ξήρανση η διήθηση κλπ.

Το εργαστήριο ΕΚΣΔ δραστηριοποιείται ερευνητικά στις περιοχές:

  • Σχεδιασμός, έλεγχος και βελτιστοποίηση θερμικών διεργασιών και ενεργειακών συστημάτων.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια με έμφαση στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων, στη θερμομόνωση και στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και ενεργειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  • Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων και δομικών υλικών.
  • Ανάλυση Κύκλου Ζωής ενεργειακών συστημάτων και δομικών υλικών.
  • Σχεδιασμός, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση συστημάτων ηλιακής ενέργειας.
  • Διαχείριση των ενεργειακών πόρων και οικονομικών της ενέργειας και του περιβάλλοντος, με έμφαση στην σκοπιμότητα των ενεργειακών επενδύσεων και στην ανάπτυξη κινήτρων για την υλοποίηση των ενεργειακών πολιτικών.
  • Απογραφές εκπομπών με την υποστήριξη GIS.
  • Περιφερειακή ανάλυση της παραγωγής και χρήσης ενέργειας

Τελευταία νέα