ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ο εξοπλισμός του ΕΚΣΔ περιλαμβάνει: αναλυτή μεγέθους σωματιδίων (SMPS TSI), φορητό σύστημα ανάλυσης καυσαερίων (PG250 HORIBA), μετρητές υπερηχητικών ροών(PT878 για υγρά UMA και για τα αέρια SICK), θερμιδόμετρο (1341ΕΕ PARR), συστήματα καταγραφής δεδομένων (CR10 καταγραφέα δεδομένων CAMPBELL SCIENTIFIC), σύστημα DAQ  (NATIONAL INSTRUMENTS), μετρητές ροής μάζας αερίου (μοντέλο 4040 TSI), αντλίες κενού και φίλτρα για δειγματοληψία σωματιδίων, αναλυτικός ζυγός (μοντέλο ΑΒ2045 METTLER TOLEDO), έναν πλήρως αυτόνομο μετεωρολογικό

σταθμό (συμπεριλαμβανομένων των πυρομέτρων και των ενισχυτών EPPLEY, ανιχνευτές υγρασίας SKYE INSTRUMENTS και θερμοκρασίας T. FRIEDICH, ανιχνευτές της ταχύτητας και της κατεύθυνσης

του ανέμου με δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων), θερμοζεύγοι και μανόμετρα. Εκτός από τον εργαστηριακό εξοπλισμό το ΕΚΣΔ διαθέτει και εξοπλισμό καθημερινής χρήσης (π.χ υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές κλπ).

Το εργαστήριο μας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στα κτίρια καθώς και για την αξιολόγηση της θερμικής άνεσης και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο πραγματοποιεί μετρήσεις για:

  • Σχετική υγρασία και θερμοκρασία (καταγραφικό TESTO 175-2, HOBO H14-001 με οθόνη LCD)
  • Θερμική άνεση: σχετική υγρασία, αισθητήρες ταχύτητας αέρα και θερμοκρασίας (TESTO 350M/XL, multi sensor datalogger Onset H21-002)
  • Ποιότητα αέρα: αισθητήρες CO2 και CO (TESTO 454)
  • Ροή θερμότητας και απώλειες, προσδιορισμός της τιμής του συντελεστή θερμοπερατότητας U (κάμερα υπερύθρων IR Flex Cam Pro)
  • Μέτρηση της απόδοσης των καυστήρων, λεβήτων, αισθητήρων SO2, εκπομπών PM10 και PM2.5 και έλεγχος καυσαερίων (αναλυτής καυσαερίων ΚΑΝΕ 940).
  • TESTO 480: Ψηφιακός μετρητής υψηλής ακρίβειας θερμοκρασίας και υγρασίας, ο οποίος επιτρέπει την μέτρηση, την ανάλυση και την καταγραφή όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τον αερισμό και τον κλιματισμό με μόνο μια συσκευή.
  • Onset HOBO U30: καταγραφικό συνδεδεμένο με αισθητήρες για την μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας και τις συνθήκες του αέρα.

Τέλος, το εργαστήριο διαθέτει ένα πεδίο δοκιμής για πειραματικές δοκιμές και μετρήσεις της θερμικής απόδοσης ηλιακού συλλέκτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 9806-1.