ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Εργαστηρίου

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Δ, 8ος όροφος

Ταχυδρομική διεύθυνση

Θυρίδα 487
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Έλλάδα

Τηλέφωνο:  +30 2310 996087
Fax:  +30 2310 996087